Greendale je susedné mesto Riverdale. Nachádza sa na opačnej strane rieky Sweetwater.