Southside High School je stredná škola v južnej časti Riverdale, kde chodí väčšina detí Serpentov. Táto škola je úplným protikladom Riverdale High School. Je chaotická a má úbohú reputáciu. Škola bola založená v roku 1943.