V spoločenskej miestnosti sa stretávajú študenti Riverdale High keď majú prestávku alebo nemajú žiadnu hodinu.