Southside lake je rozsiahle jazero na južnej strane. Čas od času vyplaví nejaké to telo. Vlieva sa do neho rieka Sweetwater.