Whyte Wyrm je bar, ktorý sa nachádza v južnej časti Riverdale. Väčšinou sa v ňom zdržiavajú Serpenti.