Twilight Drive-In je miestne divadlo v Riverdale. Vjazd bude však čoskoro zničený, keďže anonymný kupca túto pôdu odkúpil.