Riverdale Bridge rozdeľuje severnú a južnú časť mesta Riverdale.